POSTGRADUATE STUDENTS AND POSTDOCS

         PhD students: Degang ZHAO (2006-2010, first job after PhD: Assistant Professor at Huazhong University of Science and Technology, now Associate Professor), Shuyang DAI (2009-2013, first job after PhD: Postdoctoral Researcher at University of Pennsylvania, now Associate Professor at Wuhan University), Yejun GU (2012-2016, first job after PhD: Postdoctoral Fellow at Johns Hopkins University), Tao LUO (2012-2017, first job after PhD: Golomb Visiting Assistant Professor at Purdue University), Xiaohua NIU (2013-2017, first job after PhD: Assistant Professor at Jimei University, now Associate Professor at Xiamen University of Technology), Luchan ZHANG (2014-2017, first job after PhD: Postdoctoral Research Fellow at National University of Singapore, now Research Assistant Professor at HKUST), Xiaoxue QIN (2016 - ), Tianpeng JIANG (2017 - ), Yuan LAN (2018 - ), Ganghua FAN (2019 - ), Qicheng WANG (2019 - ), Yue WU (2019 - ), Yanghong YANG (2019 - ), Xiaowen Fu (2020 - ), Chutian Huang (2020 - ), Hiroki Tanaka (2020 - ).

 

         MPhil students: Jian YE (2005-2007), Haoyun XU (2007-2009).

 

         Postdocs: Hanquan WANG (2006-2007, now Professor at Yunnan University of Finance and Economics), Congming JIN (2007-2009, now Associate Professor at Zhejiang Sci-Tech University), Xiaohong ZHU (2007-2010, now Associate Professor at Jinan University), Aiyu ZHU (2009-2010, now Associate Professor at Institute of Geophysics, China), Yichao ZHU (2012-2016, now Associate Professor at Dalian University of Technology), Yuan GAO (2017-2018, now William W. Elliott Assistant Research Professor at Duke University), Chaozhen WEI (2017-2019, now Post-Doctoral Scholar at Worcester Polytechnic Institute).